Mark Me


Ang life parang markers lang, laging handa para gumawa ng makukulay na kwento at memorable experiences. Kaya dapat kahit gano man kahirap ang ating pinag dadaanan, sige lang tayo lagi sa pagsulat dahil sa darating din ang happy ending sa buhay natin.

***Life isn’t about finding yourself

Life is about creating yourself***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *