Tag: colored markers

Mark Me

Ang life parang markers lang, laging handa para gumawa ng makukulay na kwento at memorable experiences. Kaya dapat kahit gano man kahirap ang ating pinag dadaanan, sige lang tayo lagi sa pagsulat dahil sa darating din ang happy ending sa buhay natin. ***Life isn’t about finding yourself Life is about creating yourself*** Tweet This Post Read more →